POLITIKA KVALITETA

 

 Naš sistem menadžmeta u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015 uspostavljamo u interesu naših klijenata, zaposlenih, partnera i uspešnije realizacije naših usluga na međunarodnom tržištu.

  Rukovodstvo SIMŠPED poziva sve zaposlene da, u skladu sa utvrđenim ovlašćenjima i odgovornostima, daju doprinos realizaciji naše Misije, Vizije i Politike, primenjujući savremena znanja, zakonske prakse i dokumenta ISO 9001:2015 radi:

 • dostizanja naših ciljeva kvaliteta i poslovanja,
 • neprekidnih unapređenja naših znanja i kompetentnosti,
 • konstantno obnavljanje voznog parka sa novijim i kvalitetnijim modelima
 • održavanje i korišćenje kamiona u skladu sa našim pravilima koja su čak striktnija nego uputstva proizvođača
 • praćenje potrošnje goriva i smanjenje negativnih ekoloških uticaja na životnu sredinu
 • brige o zadovoljstvu korisnika pružanjem usluga visokog kvaliteta
 • povećanja konkurentnosti naših usluga u saradnji sa odabranim specijalizovanim dobavljačima rezervnih delova
 • zadovoljstva zaposlenih i njihovog doprinosa realizaciji utvrđenih ciljeva
 • dobre saradnje sa kooperantima i dobavljačima koji ispunjavaju naše visoke kriterijume
 • smanjenje rizika po popslovanje organizacije
 • bezbednosti i zdravlja na radu
 • stalnih poboljšanja i unapređenja performansi sistema menadžmenta

  Za realizaciju ove politike najveću odgovornost ima rukovodstvo, ali i svi zaposleni,koji će doprineti daljem razvoju  i ugleda SIMŠPED doo.

  Rukovodstvo SIMŠPED doo ima obavezu da ovu Politiku neprekidno preispituje i unašređuje, da utvrdi dugoročne i kratkoročne ciljeve u upravljanju procesima, o čemu će redovno informisati zaposlene i sve zainteresovane strane.

 

                                              Barič, 03.10.2018.

sr_RSSerbian